(شرکت پمپ و توربین (پتکو


         آدرس دفتر فروش:  تهران - خیابان پاسداران - نگارستان 8 - خیابان فرخی یزدی - خیابان کاظمی مقدم - پلاک 2
         تلفن:      +98 21 26701438, +98 21 26701548, +98 21 26701578
                       
         دورنگار: 

         آدرس کارخانه :  تبريز، منطقه قراملك، جاده سنتو، شركت پمپ و توربين
          تلفن:      2899304 (0411)
                  6 - 2891084 (0411)
           دورنگار: 2890144 (0411)
          E-mail: info@pumpturbine.ir